Өөрийн Герман хэлний түвшингээ шалгаарай.

Таны герман хэл ямар вэ? Та яг яль түвшнээс эхэлж сурвал дээр вэ?

Та энд өөрийн герман хэлний түвшингээ

(Анхан шат)
A1.1, A1, A2.1, A2

(Дунд шат)
B1.1, B1, B2.1, B2 гэсэн хоёр түвшний алийг нь эхэлж сурах вэ гэдэгээ шалгаж мэдэх боломжтой.

Яг одоо түвшингээ тогтоогоорой.