ХЭЛНИЙ КУРС

Бид 2014 оноос өөрсдийн энэхүү үйл ажиллагааг дэмжин Европын
сургалтын стандартад нийцсэн “АВС World Institute” Герман хэлний төвийг үүсгэн байгуулж, тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид сургалтаа дэмжин өөрийн байранд 4000 гаруй Герман хэл дээрх сурах бичиг, уран зохиолын номуудтай Герман номын санг ажиллуулан гэрээр ном олгож байна. Герман хэл суралцах нь дэлхийд үнэлэгдэх боловсролыг үнэ төлбөргүй эзэмших боломж юм. Манай “АВС World Institute” нь Герман хэлний дараах сургалтуудыг явуулж байна.

  • Анхан шат буюу А1-А2 түвшин
  • Дунд шат буюу В1-В2 түвшин
  • Ахисан шат буюу С1 түвшин
  • Мэргэжлийн Сувилагчийн Герман хэл
  • Хүүхдийн бэлтгэл Герман хэл
  • Герман хэлний ганцаарчилсан сургалт

Герман хэлний курсэд суралцах хүсэлт илгээх

Сонирхож буй түвшин:

4 + 13 =