ЭЙ БИ СИ ВОРЛД ХХК-ИЙН БАТАЛГААТ ОРЧУУЛГЫН ТАРИФ

Орчуулгын төрөл Англи-Монгол Монгол-Англи Герман-Монгол Монгол-Герман
1 Төрсний гэрчилгээ     6,000 10,000
2 Гэрлэлтийн баталгаа     6,000 10,000
3 Иргэний үнэмлэх     6,000 10,000
4 Нас  барсаны гэрчилгээ     6,000 10,000
5 Оршин суугаа газрын тодорхойлолт     6,000 10,000
6 Ажлын газрын тодорхойлолт     7,000 11,000
7 Цалингийн тодорхойлолт     7,000 11,000
8 Сургуулийн тодорхойлолт     7,000 11,000
9 Сургуулийн дүнгийн хуудас     10,000 20,000
10 Их сургуулийн диплом, хавсралтын хамт     35,000 50,000
11 Их сургуулийн дипломны хавсралт /зөвхөн/     20,000 30,000
12 Дунд боловсролын гэрчилгээ     15,000 20,000
13 Коллежийн диплом, хавсралтын хамт     35,000 50,000
14 Жолооны үнэмлэх     6,000 10,000
15 ИБМУТ-ийн лавлагаа     7,000 10,000
16 Итгэмжлэл     10,000 15,000
17 Тэтгэврийн дэвтэр     10,000 15,000
18 НД дэвтэр     10,000 15,000
19 НД-ын түц машины лавлагаа     15,000 20,000
20 Татварын цэнхэр дэвтэр     10,000 15,000
21 Машины гэрчилгээ     6,000 10,000
22 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ     15,000 20,000
23 Газар эзэмших зөвшөөрлийн гэрчилгээ     10,000 15,000
24 Орон сууц эзэмших гэрчилгээ     10,000 15,000
25 Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ     15,000 20,000
26 Аж ахуйн нэгжийн дүрэм /1 хуудсаар тооцов/     25,000 30,000
27 Үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл, лиценз     15,000 20,000
28 Татварын тодорхойлолт /1 хуудсаар тооцов/     16,000 20,000
29 Хамтран ажиллах гэрээ /1 хуудсаар тооцов/     25,000 35,000
30 Хувьцаа эзэмших гэрээ /1 хуудсаар тооцов/     25,000 35,000
31 Түрээсийн гэрээ /1 хуудсаар тооцов/     25,000 35,000
32 Үл хөдлөх хөрөнгө худалдсан гэрээ /1 хуудсаар тооцов/     25,000 35,000
33 Машин зарсан гэрээ /1 хуудсаар тооцов/     25,000 35,000
34 Банкны дансны тодорхойлолт     10,000 15,000
35 Банкны дансны хуулга /1 хуудсаар тооцов/     15,000 20,000
36 Аливаа тодорхойлолт /1 хуудсаар тооцов/     20,000 25,000
37 Зорилго тодорхойлсон захиа /1 хуудсаар тооцов/     35,000 50,000
38 Виз мэдүүлэгчийн өргөдөл /1 хуудсаар тооцов/     15,000 50,000
39 Батлан даагчын захиа /1 хуудсаар тооцов/     30,000 35,000
40 Өргөмжлөл, талархал, дурсамж     10,000 15,000
41 Эмнэлгийн магадлагаа     15,000 20,000
42 Санхүүгийн тайлан /1 хуудсаар тооцов/     25,000 30,000